ITÄ-SUOMEN IT-ALUEKESKUS

IT-aluekeskus (IITA) on Itä-Suomen seurakunnille IT-palveluja tuottava palvelukeskus. Aluekeskuksen päätoimipaikkana ja isäntäseurakuntana toimii Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä ja aluekeskuksen yhteistyösopimuksessa on mukana 38 seurakuntataloutta (50 seurakuntaa). Aluekeskuksen työntekijät ovat sijoittuneet Kuopioon (4), Joensuuhun (2) ja Kajaaniin (2).

 

IT-aluekeskuksen tavoitteena on luoda edellytykset keskitettyjen tietohallintatoimintojen tarjoamiselle IT-yhteistyöalueen seurakunnille siten, että yhtenäiset tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen osapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen jäsenseurakuntien lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen.

 

It-aluekeskuksen tehtäviin kuuluvat laitehankinnat ja -asennukset, käytön tuki, tietoturva, tietosuoja sekä tietoverkkojen- ja palvelinten ylläpito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itä-Suomen it-aluekeskus

Suokatu 22

PL 1064

70101 Kuopio

puh. 017 - 158111

iita@evl.fi