ITÄ-SUOMEN IT-ALUEKESKUKSEN HALLINTO

Nykyinen johtokunnan kokoonpano

Itä-Suomen it-aluekeskuksen toiminta perustuu seurakuntien väliseen sopimusperusteiseen yhteistyöhön. Toimintaa säätelevä ja ohjaava sopimus sekä johtosääntö laadittiin aluekeskuksen perustamisen yhteydessä vuonna 2010 ja niitä on päivitetty ja tarkennettu vuonna 2016.

 

Johtokunta on aluekeskuksen osapuolten yhteistyöelin, joka ohjaa aluekeskuksen toimintaa. Johtokunnassa on yksitoista jäsentä, jotka ovat yhteistyöseurakuntien valitsemia.  Jäsenet valitaan neljän vuoden toimintakaudeksi, joka vastaa kirkkovaltuustojen toimintakautta. Aluekeskuksen tietohallintopäällikkö toimii johtokunnan kokouksissa esittelijänä.

 

Jäsenseurakunnat vastaavat aluekeskuksen toiminnasta aiheutuvista kuluista seurakuntien jäsenmäärien mukaisessa suhteessa siten, että aluekeskuksen kulut tulevat katetuksi.

 

 

Riitta Hautaniemi, puheenjohtaja (isäntäseurakunta)

Tommi Mäki (Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä)

Mika Pulkkinen (Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä)

Satu Pöntinen (Rautalammin rovastikunta)

Marko Ropponen (Ylä-Savon srk.yhtymä)

Olli Siivola, varapuheenjohtaja (Rautalammin rovastikunta)

Auli Ohtonen (Kajaanin rovastikunta)

Rauni Ikonen (Savonlinnan rovastikunta)
Tiina Toppinen (Iisalmen rovastikunta)

Hilkka Hiltunen (Joensuun rovastikunta)

 

Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii tietohallintopäällikkö Pekka Laukkarinen.

 

 

Itä-Suomen it-aluekeskus

Suokatu 22

PL 1064

70101 Kuopio

puh. 017 - 158111

iita@evl.fi